Vitale informatie voor een vitaal platteland

OnderzoeksoutputAcademic

14 Downloads (Pure)

Samenvatting

Jarenlang stond het platteland bepaald niet bovenaan de beleidsagenda’s.
De provincie Overijssel heeft zich echter anno 2020 voorgenomen om zich in te
zetten voor een Overijssels platteland met toekomstkracht – een platteland dat
zich kan voorbereiden op de toekomst en ontwikkelingen aankan.
Om die toekomstkracht te benutten, en waar nodig te versterken, zullen we
eerst moeten kijken hoe het platteland zich heeft ontwikkeld. Hoe kunnen
burgers en professionals het verleden en de ervaringen gebruiken? In andere
gevallen is het meer de vraag hoe burgers en vooral professionals kunnen
voorkomen dat het verleden een obstakel vormt voor een gemeenschap met
toekomstkracht. In dit essay schets ik beknopt de historische ontwikkelingen
achter het veelvoud aan belangen op het platteland. Gebruikmakend van de
meest recente wetenschappelijke inzichten over plattelandsontwikkeling zet
ik vervolgens uiteen wat de provincie kan doen om inclusief en effectief beleid
vorm te geven voor een vitaal platteland. De provincie zal eerst een goede
informatiepositie moeten bewerkstelligen. Lokale (beleids)geschiedenis doet
ertoe en mag doorwerken in nieuw beleid. Dit betekent dat generiek beleid
uiteindelijk lokaal-specifieke uitwerkingen zal hebben – hiervan bewust zijn
én hierop inspelen draagt uiteindelijk bij aan beter beleid en effectievere
maatregelen. Vitaal plattelandsbeleid erkent en waardeert het verschil tussen
lokale gemeenschappen, en het durft er vanuit te gaan dat verschillende
benaderingen en maatregelen nodig zijn om uiteindelijk toch hetzelfde doel te
bereiken: een platteland dat klaar is voor de toekomst.
Vertaalde titel van de bijdrageVital information for a liveable countryside
Originele taal-2Dutch
TitelPlatteland kiest positie
SubtitelToekomstkracht van Overijssel
RedacteurenBettina Bock, Gert-Jan Hospers, Koen Salemink
UitgeverijProvincie Overijssel
Pagina's52-67
StatusPublished - nov-2020

Citeer dit