Vitamin E in newborns surviving respiratory distress: Replay

A Okken*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)211-211
  Aantal pagina's1
  TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
  Volume146
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - mrt.-1987

  Citeer dit