Vitamin K supplementation and vascular health after kidney transplantation

C. A. te Velde-Keyzer, M. H. de Borst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)318-319
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Transplantation
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum1-jul-2021
DOI's
StatusPublished - jan-2022

Citeer dit