Vitruvius' Odometer

André Wegener Sleeswijk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)188-&
  Aantal pagina's0
  TijdschriftScientific american
  Volume245
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit