Vivre, c'est mourir un peu: De maatstaf van heffing voor art. 13a SW 1956

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2020/5
Pagina's (van-tot)6-10
Aantal pagina's5
TijdschriftNTFR Beschouwingen
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2020

Citeer dit