VLA OBSERVATIONS OF THE 6 CM AND 2 CM LINES OF H2CO IN THE DIRECTION OF DR-21

HR DICKEL*, WM GOSS, AH ROTS, HM BLOUNT

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)221-231
Aantal pagina's11
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume162
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - jul-1986

Citeer dit