Vlaams-Nederlandse klankbordgroep bij het project Aanpassing en normering Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI).

H.C. Lutje Spelberg

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenMembership
StatusPublished - 2007

Citeer dit