Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermers op zoek naar een betere natuur; discoursen en strategieën in de periode 1945-2005

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  85 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftJaarboek voor Ecologische Geschiedenis
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit