VLBI OBSERVATIONS OF A MIXED SELECTION OF EXTRA-GALACTIC OBJECTS

WJM VANBREUGEL*, RT SCHILIZZI, E HUMMEL, VK KAPAHI

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)310-315
  Aantal pagina's6
  TijdschriftAstronomy & astrophysics
  Volume96
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit