Voedsel en recht in de jagersverzamelaarssamenleving van de Inuit

Kees Bastmeijer, Willem Rasing

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Als één van de laatste artikelen van de Rode draad ‘Voedsel en recht’ maken wij een uitstap naar een samenleving waarin jacht en voedsel nog in sterke mate het dagelijks leven bepaalden: de traditionele Inuit (Eskimo’s). Welke regels over voedsel kenden zij? En kunnen deze normen ons iets vertellen over de relatie tussen de mens en de natuur als voedselbron en tussen mensen onderling in een jagersverzamelaarssamenleving?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)761-771
Aantal pagina's11
TijdschriftArs Aequi
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit