VOLUME AND CHARGING EFFECTS IN ALLOY ISOMER-SHIFTS

R INGALLS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-15
Aantal pagina's5
TijdschriftSolid State Communications
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1974

Citeer dit