VOLUMETRIC AEROBIOLOGICAL SURVEY OF CONIDIAL FUNGI IN THE NORTHEAST NETHERLANDS .2. COMPARISON OF AEROBIOLOGICAL DATA AND SKIN-TESTS WITH MOLD EXTRACTS IN AN ASTHMATIC POPULATION

F BEAUMONT*, HF KAUFFMAN, JGR DEMONCHY, HJ SLUITER, K DEVRIES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)181-186
  Aantal pagina's6
  TijdschriftAllergy
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit