VOLUMETRIC AEROBIOLOGICAL SURVEY OF CONIDIAL FUNGI IN THE NORTHEAST NETHERLANDS .1. SEASONAL PATTERNS AND THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL VARIABLES

F BEAUMONT*, HF KAUFFMAN, TH VANDERMARK, HJ SLUITER, K DEVRIES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  47 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)173-180
  Aantal pagina's8
  TijdschriftAllergy
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit