Volumetric computed tomography screening for lung cancer: three rounds of the NELSON trial

Nanda Horeweg*, Carlijn M. van der Aalst, Rozemarijn Vliegenthart, Yingru Zhao, Xueqian Xie, Ernst Th Scholten, Willem Mali, Erik Thunnissen, Carla Weenink, Harry J. M. Groen, Jan-Willem J. Lammers, Kristiaan Nackaerts, Joost van Rosmalen, Matthijs Oudkerk, Harry J. de Koning

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

157 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten