Von Hippel-Lindau disease: A multidisciplinary neoplasia syndrome

Koen M. Dreijerink, Anouk N. van der Horst-Schrivers, Thera P. Links, Rachel H. Giles*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-8
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational journal of endocrine oncology
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt-2017

Citeer dit