Von Willebrand factor as a predictor of mortality in acute-on-chronic liver failure: Do not throw out the baby with the bathwater

Ton Lisman*, Bente P. van den Boom, William Bernal, Vishal C. Patel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)627-628
Aantal pagina's2
TijdschriftLiver International
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2024

Citeer dit