Voor bewijsrecht moet je niet bij de jurist zijn: Review of the books De ware overdracht, T. Derksen, 2010; Overtuigend bewijs, P. van Koppen, 2011

Hendrik Gommer

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)54-55
Aantal pagina's2
TijdschriftInkt
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit