Voorafgaande en gelijktijdige medeplichtigheid: Enkele opmerkingen over HR 22 maart 2011, NJ 2011, 342

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer10
  Pagina's (van-tot)1118 - 1138
  TijdschriftDelikt en Delinkwent
  Nummer van het tijdschrift2011
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit