Voorbereiden op wetenschapsbeoefening. Uitdagingen voor universitaire bètaopleidingen.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)101 - 103
TijdschriftTijdschrift voor Didactiek der Bètawetenschappen
Volume24
Nummer van het tijdschrift1,2
StatusPublished - 2007

Citeer dit