Voorbereiding op medisch ingrepen. Ontwikkeling en evaluatie van een stressmanagement training voor kinderen in het ziekenhuis die vaak geprikt worden.

Onderzoeksoutput

199 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanuit de vakgroep Medische Psychologie van het AZG boog een groep van zeven medewerkers zich over de vraag, hoe voor de kinderen van de Kinderkliniek het (bloed) prikken minder vervelend gemaakt kon worden. De bedoeling was om te zoeken naar een begeleiding die zó weinig tijd kostte dat het medisch personeel ondanks de hoge werkdruk deze kon inpassen, en die zó uitgebreid was dat kinderen er baat bij zouden hebben. Op basis van de inventarisatie van theorie en praktisch gericht onderzoek stelde het Stress Reductie Onderzoek een interventie samen die gebaseerd was op het vergroten van een gevoel van controle. Er werd een videofilm gemaakt van een kind dat afleiding en onstpanning leerde en dit tijdens de eerstvolgende bloedprik (venapunctie) toepaste. Daarnaast leerden kinderen dezelfde technieken aan als op de film werden gedemonstreerd. ... Zie: Samenvatting.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Humphrey, G.B., Supervisor
  • Klip, E.C., Supervisor
Datum van toekenning8-jun-1994
Uitgever
StatusPublished - 1994

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Kinderen, Stress, Verpleging, Injecties (geneeskunde)
  • kindergeneeskunde

Citeer dit