Voorbij de ironie. Hayden White tussen Croce en Gentile

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)222 - 232
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume120
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit