Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage

Bert Marseille*, Marc Wever, Heinrich Winter, Paulien de Winter, Arnt Mein, F. Aslimani

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanRaad voor Rechtsbijstand
Aantal pagina's37
StatusPublished - 2021

Citeer dit