Voornemens farmaceutische patiëntenzorg in jaarplannen 2003 geanalyseerd

R. Van Hulten, A.Th.G. Blom, M. Basdew

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Vertaalde titel van de bijdrageAnalysis of 2003 annual planning of pharmaceutical patient care
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1736-1738
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume139
  Nummer van het tijdschrift52-53
  StatusPublished - 24-dec.-2004

  Citeer dit