Voorspelbaarheid van bestuurshandelen. Een onderzoek naar rechtsregels en beslissingen over het volgen van scholing met behoud van uitkering

Onderzoeksoutput

148 Downloads (Pure)

Samenvatting

The inquiry under discussionin this book focuses on the question as to how far the principle of legal security actually induces behaviour on the part of the administration that can be predicted by individual citizens. Can this behaviour be predicted on the basis of laws and regulations? Is it possible for individual citizens to predict what decisions the administration will take when these citizens try to validate their claims? ... Zie: Summary
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Herweijer, Michiel, Supervisor
  • Scheltema, Michiel, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1993

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Uitkeringsgerechtigden, Scholing, Rechtszekerheid Nederland
  • sociaal-verzekeringsrecht
  • bestuursrecht: overige

Citeer dit