Voorstel tot vereenvoudiging van de tweede EEG-richtlijn

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)680 - 682
Aantal pagina's3
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume17
StatusPublished - 2004

Citeer dit