Voortdurende gedragingen en de subjectieve verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2020/17
Pagina's (van-tot)119-127
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2020

Keywords

  • verjaring
  • voortdurende gedraging
  • subjectieve termijn

Citeer dit