Voortgang en voetangels in het gaswinningdossier: Professionals over een complex systeem

Marielle Bovenhoff, Lieke Schoutens, Katherine Stroebe, Tom Postmes

OnderzoeksoutputAcademic

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Coördinator Groningen
Aantal pagina's66
StatusPublished - 17-jan-2021

Citeer dit