Voortijdig schoolverlaten voorkomen: Perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid

Mandy Gaag, van der, Nick Snell, Glenda Bron, Saskia Kunnen

OnderzoeksoutputProfessional

1555 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe gaat het proces van voortijdig schoolverlaten (VSV) in zijn werk? Hoe
kun je dit proces eff ectief bijsturen om VSV te voorkomen? Hoe zet je een
VSV-preventie programma op met hoge kans van slagen? En hoe past dit
alles binnen het Nederlandse VSV-beleid?

In dit boek wordt VSV-preventie vanuit meerdere kanten belicht: vanuit wetenschap, praktijk en beleid. Door deze drie perspectieven te integreren in één boek willen we kennis en handvatten bieden die bijdragen een coherente en eff ectieve aanpak van VSV, waarbij de jongere centraal staat. Zo kunnen professionals een eff ectieve aanpak hanteren die aansluit bij wetenschappelijke inzichten en VSV-beleid, en kunnen beleidsmakers hun beleid zo ontwerpen dat eff ectieve VSV-preventie wordt ondersteund.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich inzet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen: voor professionals die jongeren begeleiden, maar ook voor beleidsmakers.
Vertaalde titel van de bijdragePreventing early school leaving: perspectives of science, practice and policy
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijUitgeverij Acco
Aantal pagina's194
Uitgave1
ISBN van geprinte versie9789492398369
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Voortijdig schoolverlaten voorkomen: Perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit