Voortijdig schoolverlaten voorkomen: Perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid

Mandy Gaag, van der, Nick Snell, Glenda Bron, Saskia Kunnen

OnderzoeksoutputProfessional

1573 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Voortijdig schoolverlaten voorkomen: Perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Social Sciences