Vooruit met taal, een onderzoek naar de achteruitgang van de taalleerresultaten op een basisschool

D. Heijs, L Kloosterman, M. van der Veen

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Dit rapport is vertrouwelijk opgesteld voor een basisschool. Het is daarom niet online beschikbaar, maar kan wel aangevraagd worden bij: [email protected]
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2005

Citeer dit