Voorwoord bij het themanummer: De klinische neuropsychologie van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

OnderzoeksoutputAcademic

177 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)161-166
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor neuropsychologie
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 29-nov.-2018

Citeer dit