Voorzichtig zijn met vroegdiagnostiek van psychische stoornissen bij kinderen

Albert Wienen*, A. M. Roest, Ymkje de Vries, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In hun jeugdhulpbeleid worstelen gemeenten met het vraagstuk van vroegdiagnostiek en vroege behandeling van kinderen. Moet je psychische stoornissen bij kinderen zo vroeg mogelijk ‘vinden’ zodat je snel een diagnose kunt stellen en een behandeling kunt starten?
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenDigital article
Outputmediade-eerstelijns.nl
Uitgeverjb Lorenz Kennisnetwerk B.V
Aantal pagina's1
StatusPublished - 6-okt.-2022

Citeer dit