Vormvariatie van Vlaardingen-aardewerk. Een nieuw typochronologie van het aardewerk van de Vlaardingengroep (ca. 3400-2500 v. Chr.)

S.M. Beckerman, D.C.M. Raemaekers

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)63 - 82
TijdschriftArcheologie
Volume13
StatusPublished - 2009

Citeer dit