Vowel Processing in Cluttered Auditory Scenes

Beatrijs van Meerveld

Onderzoeksoutput

449 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verbeterde herkenning van klinkers

Problemen met spraakherkenning zijn te wijten aan een gebrekkige representatie van spraak en aan het toepassen van kennis in een laat stadium van het herkenningsproces. Het eerste doel in het onderzoek van Bea Valkenier was om 'akoestische kenmerksvectoren' te vinden voor de representatie van klinkers waarbij de ruisgevoeligheid verbeterd is ten opzichte van bestaande representaties. Dit deed zij door lokale, energetische karakteristieken te representeren die correleren met de articulatie van spraak.

De bruikbaarheid voor automatische spraakherkenning (ASR) kon niet expliciet worden getest met bestaande ASR-systemen omdat het aantal extracties varieert als gevolg van ruis. Valkenier veronderstelt dat mensen, in tegenstelling tot bestaande ASR-systemen, wel kunnen omgaan met een variabele hoeveelheid input features. Daarom heeft zij, als tweede doel, het effect van kennis en verwachting op perceptie bij mensen onderzocht.

Het onderzoeksparadigma waarbij spraak in ruis wordt gezien als spraak met extra, irrelevante features biedt nieuwe mogelijkheden voor het begrijpen en modelleren van spraakverwerking. Valkenier heeft twee perceptie-experimenten uitgevoerd. In beide experimenten zijn stimuli aangeboden van gemanipuleerde Nederlands gesproken klinkers, om een situatie te creëren waarin lokale input features missen of juist toegevoegd zijn. Zij concludeert dat het menselijk waarnemingssysteem flexibel kan omgaan met een variërend aantal extracties. Kennis van klanken in een taal leidt bij mensen tot integratie van het deel van de features die samen tot een coherente waarneming leiden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Schomaker, Lambert, Supervisor
  • Baskent, Deniz, Supervisor
  • Andringa, Tjeerd, Co-supervisor
Datum van toekenning25-nov-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8755-0
Elektronische ISBN's978-90-367-8754-3
StatusPublished - 2016

Citeer dit