Voyage through the hidden physics of the cosmic web

Aurora Simionescu*, Stefano Ettori, Norbert Werner, Daisuke Nagai, Franco Vazza, Hiroki Akamatsu, Ciro Pinto, Jelle de Plaa, Nastasha Wijers, Dylan Nelson, Etienne Pointecouteau, Gabriel W. Pratt, Daniele Spiga, Giuseppe Vacanti, Erwin Lau, Mariachiara Rossetti, Fabio Gastaldello, Veronica Biffi, Esra Bulbul, Maximilien J. CollonJan-Willem den Herder, Dominique Eckert, Filippo Fraternali, Beatriz Mingo, Giovanni Pareschi, Gabriele Pezzulli, Thomas H. Reiprich, Joop Schaye, Stephen A. Walker, Jessica Werk

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Voyage through the hidden physics of the cosmic web'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Keyphrases