VPS13A is a multitasking protein at the crossroads between organelle communication and protein homeostasis

Vertaalde titel van de bijdrage: VPS13A is een multitasking-eiwit op het kruispunt tussen organelcommunicatie en eiwithomeostase

Wondwossen Melaku Yeshaw

  Onderzoeksoutput

  940 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Meer dan 30 jaar geleden werd in gist Vps13 ontdekt en werd er gevonden dat dit eiwit een rol speelt bij het transport van carboxypeptidase Y. Mensen hebben vier VPS13 eiwitten en deze zijn alle geassocieerd met een specifieke ziekte. Om dit te begrijpen zijn er multicellulaire modellen nodig om de eiwitten apart te kunnen bestuderen. Een belangrijke onopgeloste vraag in het veld is: waar zijn deze eiwitten gelokaliseerd in de cel en wat doen ze daar? Dit proefschrift behandelt deze vraag vanuit verschillende hoeken, hierbij gebruikmakend van een fruitvliegen model en van menselijke cellen.
  Vertaalde titel van de bijdrageVPS13A is een multitasking-eiwit op het kruispunt tussen organelcommunicatie en eiwithomeostase
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Sibon, Ody, Supervisor
  Datum van toekenning18-jun.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0767-8
  Elektronische ISBN's978-94-034-0768-5
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit