Vraag van de maand. Is een mondspoelmiddel met alcohol een risicofactor voor mondkanker?

Kees-Pieter Schepman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)196
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
Volume108
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - jun-2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit