Vragen stellen is moeilijker dan antwoorden weten. Pleidooi voor een moderne islamistische pedagogiek.

W.A.J. Meijer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19 - 23
TijdschriftVeerkracht. Een tijdschrift voor lerarenopleiders en opleiders primair onderwijs
Volume4
StatusPublished - 2007

Citeer dit