Vriendjespolitiek op het Songfestival in kaart: heeft het invloed op de uitslag?

  OnderzoeksoutputPopular

  69 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Al sinds het Eurovisie Songfestival bestaat, zijn er aantijgingen van vriendjespolitiek bij het verdelen van de punten. Op basis van 45 jaar Songfestival is in kaart gebracht welke deelnemende landen op elkaars sympathie kunnen rekenen en welke juist niet. Hoewel er duidelijke voorkeuren tussen landen zichtbaar worden, blijkt politiek stemmen zelden doorslaggevend te zijn voor de totale uitslag en wint de beste inzending. Gecorrigeerd voor vriendjespolitiek is Zweden het meest succesvolle Songfestivalland en ‘Save your Kisses for me’ het ‘beste’ liedje sinds 1975.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverRUG - Faculty of Spatial Sciences
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit