Vrouwen van Srebrenica en hun leed. Boekbespreking van: Selma Leydesdorff, De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2008

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)326 - 328
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit