Vruchtgebruik en het fiduciaverbod

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)324-327
Aantal pagina's4
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7280
StatusPublished - 26-apr.-2020

Citeer dit