Vulnerability and emotional processing in depression: neural and clinical perspectives

Nynke Groenewold

  Onderzoeksoutput

  1780 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Depressie is een zeer complex ziektebeeld, met een breed scala aan verschijningsvormen. Nynke Groenewold stelt in haar proefschrift dat verschillende risicofactoren voor depressie van invloed kunnen zijn op de verschijningsvorm, en dat het onderscheid maken in verschillende risicofactoren tot een beter begrip van onderliggende mechanismen kan leiden.

  In het proefschrift werd allereerst aangetoond dat specifieke hersengebieden die betrokken zijn bij het optreden van emotionele reacties bij depressieve mensen sterker reageren op negatieve informatie en minder sterk reageren op positieve informatie. Vervolgstudies toonden aan dat mensen met de grootste kwetsbaarheid voor depressie ook de sterkste onregelmatigheden in deze hersengebieden hadden. De verhoogde hersenactivatie voor negatieve informatie was het sterkst aanwezig in mensen met een negatieve denkstijl (psychologische risicofactor voor depressie), en werd ook gezien in mensen die wel een kwetsbaarheid hadden voor depressie, maar niet depressief waren. Risicofactoren bleken daarbij voorspellend te zijn voor het klachtenpatroon van de depressie, waarbij depressieve mensen met een negatieve denkstijl over een langere periode de sterkste emotionele klachten lieten zien.

  De bevindingen tonen aan dat verschillende risicofactoren voor depressie verband houden met de verschijningsvorm van de depressie. Het is een uitdaging voor de toekomst om de meest kwetsbare individuen in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren, om de kans op behandelsucces zo groot mogelijk te maken. Mogelijk kunnen het karakteriseren van negatieve denkstijlen en activatiepatronen van hersengebieden hier een rol in spelen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Peter, Supervisor
  • Aleman, Andre, Supervisor
  • Roest, Annelieke, Co-supervisor
  Datum van toekenning11-nov-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8300-2
  Elektronische ISBN's978-90-367-8299-9
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit