‘Waar ganzen mogen eten .... en waar niet’, Onderzoek naar de uitvoering van het Beleidskader Faunabeheer in het licht van de jurisprudentie inzake artikel 68 Flora en faunawet

C. J. Bastmeijer, M. K. de Bruin

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijUVT Universiteit van Tilburg
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit