(Waar) hoort voorzienbaarheid van benadeling van schuldeisers thuis in het toetsingskader van art. 2:138/248 BW?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerTvI 2021/9
Pagina's (van-tot)65-80
Aantal pagina's16
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr.-2021

Citeer dit