Waar is de ware objectiviteit in de medische wetenschap?

Arnoud Potgieser, Myrthe Scheenen

OnderzoeksoutputPopular

Vertaalde titel van de bijdrageWhere is the true objectivity in medical science?
Originele taal-2Dutch
Tijdschriftde Volkskrant, Opinie
StatusPublished - 19-dec.-2014

Citeer dit