Waar voelt de klachtencoördinator zich senang?

M. Herweijer, A. Middelkamp

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7 - 7
TijdschriftTijdschrift voor Klachtrecht
Volume4
StatusPublished - 2008

Citeer dit