Waarde van wetenschap: Observeren, weten en meten

C. Mirjam van Praag, Bas van Bavel, Gerard J. van den Berg, Arjen Brussaard, Ingrid Robeyns, Elmer Sterken, Marleen Stikker, Vinod Subramaniam

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

75 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het is belangrijk en urgent dat de planbureaus de effecten van investeringen in wetenschap systematisch gaan evalueren met een ander instrumentarium. De huidige modelmatige aanpak is daarvoor ongeschikt. De waarde van investeringen in wetenschap wordt daardoor nu niet systematisch meegenomen bij beleidsevaluaties of het evalueren van partijprogramma’s. Hierdoor wordt investeren in wetenschap onterecht als een kostenpost gezien.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Aantal pagina's63
ISBN van geprinte versie978-90-6984-760-3
StatusPublished - feb.-2023

Citeer dit