Waarom blijven belastinghervormingen uit?

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In de afgelopen twee jaar heeft dit kabinet een indrukwekkende hervormingsagenda doorgevoerd: op de langdurige zorg, de sociale zekerheid en de studiefinanciering, heeft dit kabinet een meerderheid gekregen voor ingrijpende voorstellen.

Nu dit is afgerond, ontstaat er een discussie over het hervormen van de belastingen. Het kabinet lijkt zijn vingers hier niet aan te willen branden en gaat heel langzaam te werk. Volgens D66 zouden de politieke tegenstellingen tussen de PvdA en VVD de hervorming bemoeilijken. De Trouw heeft dit frame inmiddels overgenomen. Staan de PvdA en de VVD op het gebied van belastingen inderdaad verder uit elkaar dan op het gebied van uitgaven?
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 18-sep-2014

Citeer dit