Waarom de Hoge Raad in 1958 de correctie Langemeijer niet heeft erkend: Een correctie van de correctie Langmeijer

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

173 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2020/3049
Pagina's (van-tot)3368-3377
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume95
Nummer van het tijdschrift44
StatusPublished - 18-dec.-2020

Citeer dit