Waarom hebben genereuze verzorgingsstaten een hoog werkcommitment?

David Boudewijn Veldman, Rudolf Wielers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

118 Downloads (Pure)

Samenvatting


Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-55
Aantal pagina's15
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2017

Citeer dit